Sign In
Your World First
Expertise
Algemeen Bestuursrecht
20fdc8f5-a842-4bfc-b42c-51a345648ffa
Arbeidsrecht & Pensioenen
4e4f5448-644b-41ae-ae56-001099a87f4d
Banking & Finance
3f49acbc-ba16-4b56-99df-0031da281d2e
Consumentenproducten
9d2b7206-7262-4231-b9e8-153a8ed85496
Corporate
31adc92e-623c-4d56-bd04-0028019b4315
Dispute Resolution
b289868c-b476-46c7-b529-14d8a79ded35
Energy
5900a11c-e710-43fb-9e30-00a2b282995b
Fiscaal Recht
ecf74e27-b774-4c92-ac19-09112dba4fd9
Fraud & Corporate Criminal Defence
738d9d60-2d8c-45d9-b7ec-0143dcb9b528
Hotels & Leisure
1edf1435-de31-407b-b38d-0f5e6dcc6e62
Infrastructuur & Projecten
9771de37-a342-483a-920a-01b5c68eefe5
Insolventierecht & Herstructurering
764ebb3e-d403-4f4c-98fc-35f049e53fe5
Intellectual Property
7856ff78-fbe7-40a6-93df-0c01c0fe7341
International Desks
23134fbf-e423-4039-844d-003b1429814f
Life Sciences
1ca46df7-838b-4679-b4b7-06fe557ec939
Mededingingsrecht & EU
02015259-0f0f-433f-8749-01bf165c842b
Ondernemingsrecht
6e137870-30f0-4660-98f6-0b7b3bd5f9f7
Real Estate & Construction
e45ade64-b65a-4676-8b04-05283100d1bf
TMT - Technology, Media & Telecoms
09ec570a-cbab-4edb-be9e-128dea5714c8
Verzekeringsrecht
5bb37be3-7372-4c46-b31b-b092325110c4
Nederland

Juridische splitsing


 Of 

Bij een juridische splitsing laat de splitsende rechtspersoon zijn gehele vermogen overgaan op ten minste twee verkrijgende rechtspersonen. De splitsende rechtspersoon houdt hierbij op te bestaan, zonder ontbinding en vereffening. De verkrijgende rechtspersonen kunnen zowel bestaande als bij de splitsing nieuw opgerichte rechtspersonen zijn.

Behalve zuivere splitsing is afsplitsing wettelijk ook mogelijk. Hierbij gaat het gehele vermogen van de splitsende rechtspersoon of een gedeelte daarvan over op een of meer verkrijgende rechtspersonen. De splitsende rechtspersoon blijft bij afsplitsing bestaan.

Doordat bij juridische splitsing (een deel van) het vermogen van de splitsende rechtspersoon overgaat op de verkrijgende rechtspersonen, hoeven de verschillende vermogensbestanddelen niet afzonderlijk overgedragen te worden. Daarnaast is de medewerking van schuldeisers en contractspartners niet nodig.

Overigens is een juridische splitsing niet mogelijk als een van de betrokken rechtspersonen is ontbonden of in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert.

Net als bij een juridische fusie moet bij een juridische splitsing een wettelijk vastgelegde procedure worden gevolgd. Deze procedures vertonen veel overeenkomsten. Zo moet ook bij splitsing de notaris uiteindelijk in de akte verklaren dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan. Om die reden dient hij vanaf het begin bij de splitsing betrokken te zijn. CMS kan uw splitsing notarieel verzorgen, uiteraard volgens de wettelijke vastgelegde procedure. Daarnaast kunnen wij u hierbij ook fiscaal van advies voorzien.Contact
Erik Vorst
CMS Nederland
Partner
erik.vorst@cms-dsb.com
T +31 20 3016 357
Amsterdam
Brochure