Sign In
Your World First
Expertise
Administrative Law
20fdc8f5-a842-4bfc-b42c-51a345648ffa
Banking & Finance
3f49acbc-ba16-4b56-99df-0031da281d2e
Commercial
6e137870-30f0-4660-98f6-0b7b3bd5f9f7
Competition & EU
02015259-0f0f-433f-8749-01bf165c842b
Consumer Products
9d2b7206-7262-4231-b9e8-153a8ed85496
Corporate/M&A
31adc92e-623c-4d56-bd04-0028019b4315
Dispute Resolution
b289868c-b476-46c7-b529-14d8a79ded35
Employment & Pensions
4e4f5448-644b-41ae-ae56-001099a87f4d
Energy
5900a11c-e710-43fb-9e30-00a2b282995b
Fraud & Corporate Criminal Defence
738d9d60-2d8c-45d9-b7ec-0143dcb9b528
Funds
6222a54d-a3eb-4cb2-89e0-879068f4c3c2
Hotels & Leisure
1edf1435-de31-407b-b38d-0f5e6dcc6e62
Infrastructure & Projects
9771de37-a342-483a-920a-01b5c68eefe5
Insolvency & Restructuring
764ebb3e-d403-4f4c-98fc-35f049e53fe5
Insurance
5bb37be3-7372-4c46-b31b-b092325110c4
Intellectual Property
7856ff78-fbe7-40a6-93df-0c01c0fe7341
International Desks
23134fbf-e423-4039-844d-003b1429814f
Lifesciences
1ca46df7-838b-4679-b4b7-06fe557ec939
Public Procurement
7a61d134-45d2-44a0-962f-3295e17f97b6
Real Estate & Construction
e45ade64-b65a-4676-8b04-05283100d1bf
Tax
ecf74e27-b774-4c92-ac19-09112dba4fd9
TMC - Technology, Media & Communications
09ec570a-cbab-4edb-be9e-128dea5714c8
Nederland

Vennootschappen & Rechtspersonen


 Of 

Nederland kent een gesloten stelsel van privaatrechtelijke rechtspersonen. De wet bepaalt dat verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen rechtspersoonlijkheid bezitten. Door deze rechtspersoonlijkheid is een rechtspersoon, wat het vermogensrecht betreft, gelijk aan een natuurlijk persoon.

Als u van plan bent om een onderneming te starten of activiteiten in die richting te ontplooien, is het van groot belang de daarvoor meest geschikte rechtsvorm te kiezen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld fiscale aspecten een belangrijke rol spelen. Voor oprichting van de hiervoor genoemde rechtspersonen, met uitzondering van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, is een notariële akte vereist en kan dus niet tot stand komen zonder de hulp van een notaris.

CMS staat u bij in uw keuze, zowel op notarieel als fiscaal gebied, voor de door u beoogde doeleinden meest geijkte rechtspersoon. Wij verzorgen de oprichting van deze rechtspersoon en kunnen u uiteraard ook daarna voorzien van advies en antwoorden op eventuele vragen.Contact
Martijn van der Bie
CMS Nederland
Partner

Erik Vorst
CMS Nederland
Partner
erik.vorst@cms-dsb.com
T +31 20 3016 357
Amsterdam
Brochure